Αναλυτικά, οι Υπηρεσίες Μισθοδοσίας μας είναι οι ακόλουθες:

  • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον Μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας σας, σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων της Εταιρείας σας.
  • Έκδοση λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των βιβλίων σας
  • Απογραφή στο ΙΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία, Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
  • Σύνταξη – υποβολή των εισφορών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
  • Δημιουργία και υποβολή αρχείου XML για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων.