Το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Taxisbank μαζί με τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο αναλαμβάνουν να σας ενημερώσουν πλήρως πριν από την έναρξη της δικής σας επιχείρησης.

Τα στάδια που ακολουθούμε πριν την σύσταση της επιχείρησής σας:

 1. Επιλέγουμε τον σωστό τύπο εταιρείας που σας ταιριάζει
 2. Δημιουργούμε μαζί το δικό σας Business Plan
 3. Κατατάσσουμε την εταιρεία σας με βάσει τα προβλεπόμενα κέρδη
 4. Σας προτείνουμε την μορφή του νομικού προσώπου που είναι η καλύτερη για εσάς βάσει της φορολογίας, των ασφαλιστικών εισφορών και τον κλάδο όπου θα δραστηριοποιείται η επιχείρησής σας.

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με το πελατολόγιό μας να καλύπτει όλες τις νομικές μορφές εταιρειών.

Η εμπειρία, η ικανότητα και η αξιοπιστία των συμβούλων της TAXISBANK θα ικανοποιήσει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες σας, κάνοντάς σας να αισθάνεστε απόλυτα ασφαλής για το ξεκίνημα αυτής της επένδυσής σας στην Ελλάδα, από την πρώτη κιόλας στιγμή της επαφής σας μαζί μας και όλα αυτά με απόλυτα λογικό κόστος.

Ξεκινάμε μαζί τα επόμενα σχέδιά σας…. 

Κάντε κλίκ στον τύπο εταιρείας που θέλετε να ιδρύσετε…

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.);

 1. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) μπορεί να συσταθεί και από ένα άτομο (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.).
 2. Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
 3. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α (τ.ΟΑΕΕ) έχουν υποχρέωση μόνο οι διαχειριστές της εταιρείας.
 4. Ίδρυση της εταιρείας με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.
 5. Η έναρξη της Ι.Κ.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).

 

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) σε έξι βήματα:

 1. Εύρεση χώρου εγκατάστασης
 2. Έλεγχος επωνυμίας στο Γ.Ε.Μ.Η.
 3. Σύνταξη Καταστατικού
 4. Προεγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η
 5. Προεγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α
 6. Υποβολή των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης

Εμείς στην TAXISBANK αναλαμβάνουμε πλήρως όλη την διαδικασία σύστασης της εταιρείας σας, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένας συνεργάτης μας θα παρασταθεί στις Δημόσιες υπηρεσίες αντί εσάς, ενώ το Νομικό μας τμήμα θα συντάξει το Καταστατικό της εταιρείας σας.

 

Δείτε εδώ τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΙΚΕ (Link………

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ανώνυμη Εταιρεία;

 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.
 2. Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 3. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α (τ.ΟΑΕΕ) έχουν οι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω.
 4. Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου είναι 24.000 ευρώ.
 5. Η έναρξη της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η. 

Η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) σε έξι βήματα:

 1. Εύρεση χώρου εγκατάστασης
 2. Έλεγχος επωνυμίας στο Γ.Ε.Μ.Η.
 3. Σύνταξη Καταστατικού
 4. Προεγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η
 5. Προεγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α
 6. Υποβολή των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης

 

Εμείς στην TAXISBANK αναλαμβάνουμε πλήρως όλη την διαδικασία σύστασης της εταιρείας σας, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένας συνεργάτης μας θα παρασταθεί στις Δημόσιες υπηρεσίες αντί εσάς, ενώ το Νομικό μας τμήμα θα συντάξει το Καταστατικό της εταιρείας σας.

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε);

 1. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία για να ιδρυθεί χρειάζεται τουλάχιστον δύο άτομα.
 2. Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
 3. Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου.
 4. Η έναρξη της Ο.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης). 

Η σύσταση της Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.) σε έξι βήματα:

 1. Εύρεση χώρου εγκατάστασης
 2. Έλεγχος επωνυμίας στο Γ.Ε.Μ.Η.
 3. Σύνταξη Καταστατικού
 4. Προεγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η
 5. Προεγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α
 6. Υποβολή των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης

 

Εμείς στην TAXISBANK αναλαμβάνουμε πλήρως όλη την διαδικασία σύστασης της εταιρείας σας, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένας συνεργάτης μας θα παρασταθεί στις Δημόσιες υπηρεσίες αντί εσάς, ενώ το Νομικό μας τμήμα θα συντάξει το Καταστατικό της εταιρείας σας.

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε);

 1. Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία για να ιδρυθεί χρειάζεται τουλάχιστον δύο άτομα (ένα ετερόρρυθμο και ένα ομόρρυθμο μέλος).
 2. Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
 3. Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου.
 4. Η έναρξη της Ε.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης). 

Η σύσταση της Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) σε έξι βήματα:

 1. Εύρεση χώρου εγκατάστασης
 2. Έλεγχος επωνυμίας στο Γ.Ε.Μ.Η.
 3. Σύνταξη Καταστατικού
 4. Προεγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η
 5. Προεγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α
 6. Υποβολή των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης; (Ε.Π.Ε.); 

 1. Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) μπορεί να συσταθεί και από ένα άτομο (Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.).
 2. Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 3. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α (τ.ΟΑΕΕ).
 4. Ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου 1€.
 5. Η έναρξη της Ε.Π.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης). 

Η σύσταση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σε έξι βήματα:

 1. Εύρεση χώρου εγκατάστασης
 2. Έλεγχος επωνυμίας στο Γ.Ε.Μ.Η.
 3. Σύνταξη Καταστατικού
 4. Προεγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η
 5. Προεγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α
 6. Υποβολή των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης

 

Εμείς στην TAXISBANK αναλαμβάνουμε πλήρως όλη την διαδικασία σύστασης της εταιρείας σας, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένας συνεργάτης μας θα παρασταθεί στις Δημόσιες υπηρεσίες αντί εσάς, ενώ το Νομικό μας τμήμα θα συντάξει το Καταστατικό της εταιρείας σας.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.);

 1. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) μπορεί να συσταθεί και από ένα άτομο (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.).
 2. Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
 3. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α (τ.ΟΑΕΕ) έχουν υποχρέωση μόνο οι διαχειριστές της εταιρείας.
 4. Ίδρυση της εταιρείας με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.
 5. Η έναρξη της Ι.Κ.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).

 

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) σε έξι βήματα:

 1. Εύρεση χώρου εγκατάστασης
 2. Έλεγχος επωνυμίας στο Γ.Ε.Μ.Η.
 3. Σύνταξη Καταστατικού
 4. Προεγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η
 5. Προεγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α
 6. Υποβολή των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης

Εμείς στην TAXISBANK αναλαμβάνουμε πλήρως όλη την διαδικασία σύστασης της εταιρείας σας, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένας συνεργάτης μας θα παρασταθεί στις Δημόσιες υπηρεσίες αντί εσάς, ενώ το Νομικό μας τμήμα θα συντάξει το Καταστατικό της εταιρείας σας.

 

Δείτε εδώ τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΙΚΕ (Link………

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ανώνυμη Εταιρεία;

 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.
 2. Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 3. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α (τ.ΟΑΕΕ) έχουν οι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω.
 4. Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου είναι 24.000 ευρώ.
 5. Η έναρξη της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η. 

Η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) σε έξι βήματα:

 1. Εύρεση χώρου εγκατάστασης
 2. Έλεγχος επωνυμίας στο Γ.Ε.Μ.Η.
 3. Σύνταξη Καταστατικού
 4. Προεγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η
 5. Προεγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α
 6. Υποβολή των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης

 

Εμείς στην TAXISBANK αναλαμβάνουμε πλήρως όλη την διαδικασία σύστασης της εταιρείας σας, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένας συνεργάτης μας θα παρασταθεί στις Δημόσιες υπηρεσίες αντί εσάς, ενώ το Νομικό μας τμήμα θα συντάξει το Καταστατικό της εταιρείας σας.

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε)

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε);

 1. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία για να ιδρυθεί χρειάζεται τουλάχιστον δύο άτομα.
 2. Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
 3. Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου.
 4. Η έναρξη της Ο.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης). 

Η σύσταση της Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.) σε έξι βήματα:

 1. Εύρεση χώρου εγκατάστασης
 2. Έλεγχος επωνυμίας στο Γ.Ε.Μ.Η.
 3. Σύνταξη Καταστατικού
 4. Προεγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η
 5. Προεγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α
 6. Υποβολή των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης

 

Εμείς στην TAXISBANK αναλαμβάνουμε πλήρως όλη την διαδικασία σύστασης της εταιρείας σας, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένας συνεργάτης μας θα παρασταθεί στις Δημόσιες υπηρεσίες αντί εσάς, ενώ το Νομικό μας τμήμα θα συντάξει το Καταστατικό της εταιρείας σας.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε);

 1. Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία για να ιδρυθεί χρειάζεται τουλάχιστον δύο άτομα (ένα ετερόρρυθμο και ένα ομόρρυθμο μέλος).
 2. Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
 3. Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου.
 4. Η έναρξη της Ε.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης). 

Η σύσταση της Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) σε έξι βήματα:

 1. Εύρεση χώρου εγκατάστασης
 2. Έλεγχος επωνυμίας στο Γ.Ε.Μ.Η.
 3. Σύνταξη Καταστατικού
 4. Προεγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η
 5. Προεγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α
 6. Υποβολή των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης; (Ε.Π.Ε.); 

 1. Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) μπορεί να συσταθεί και από ένα άτομο (Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.).
 2. Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 3. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α (τ.ΟΑΕΕ).
 4. Ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου 1€.
 5. Η έναρξη της Ε.Π.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης). 

Η σύσταση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σε έξι βήματα:

 1. Εύρεση χώρου εγκατάστασης
 2. Έλεγχος επωνυμίας στο Γ.Ε.Μ.Η.
 3. Σύνταξη Καταστατικού
 4. Προεγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η
 5. Προεγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α
 6. Υποβολή των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης

 

Εμείς στην TAXISBANK αναλαμβάνουμε πλήρως όλη την διαδικασία σύστασης της εταιρείας σας, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένας συνεργάτης μας θα παρασταθεί στις Δημόσιες υπηρεσίες αντί εσάς, ενώ το Νομικό μας τμήμα θα συντάξει το Καταστατικό της εταιρείας σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Φορολογικός Σύμβουλος Taxisbank
Τ: 2102825715
Ε: k.christopoulos@taxisbank.gr