Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτημα, σε µια εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας. Το φοροτεχνικό τμήμα της TAXISBANK, αξιοποιώντας το μεγάλο αριθμό έμπειρων στελεχών που διαθέτει, επιτυγχάνει την άμεση κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών, µε αποτέλεσμα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε φορολογούμενου πολίτη, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρμονισμένο µε την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Η έμπειρη ομάδα της TAXISBANK αποτελούμενη από λογιστές, φοροτέχνες, ορκωτούς ελεγκτές και δικηγόρους κωδικοποιεί άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή στην φορολογική νομοθεσία με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πελατών της.