Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτημα, σε µια εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νοµοθεσίας.

Το φοροτεχνικό τµήµα της TAXISBANK, αξιοποιώντας το μεγάλο αριθµό έµπειρων στελεχών που διαθέτει, επιτυγχάνει την άµεση κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών, µε αποτέλεσµα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Αναλύουμε τις επόμενες κινήσεις σας με γνώμονα την ισχύουσα φορολογία και προβλέπουμε την επιβάρυνση της κάθε επένδυσής σας ξεχωριστά.