Στην Taxisbank καινοτομούμε με την Μηνιαία Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Κάνοντας τον απαραίτητο πλέον εσωτερικό έλεγχο, προχωρούμε στην έκδοση ενός προσωρινού ισοζυγίου για να έχετε πλήρη εικόνα των  αποτελεσμάτων της επιχείρησής σας. Η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου δίνει στους επιχειρηματίες εντυπωσιακά εργαλεία, τα οποία μπορούν να τα αξιοποιήσουν στρατηγικά για τις επόμενες κινήσεις τους.