Η έναρξη μιας επιχείρησης είναι σίγουρα ένα βήμα στη ζωή σας δύσκολο και απαιτεί σωστό προγραμματισμό, αίσθημα ευθύνης και καλούς συνεργάτες. Στην εταιρεία μας σίγουρα θα βρείτε ανθρώπους που θα σας στηρίζουν καθημερινά, συμβούλους που έχουν στόχο την οικονομική σας ανέλιξη και ένα περιβάλλον οικογενειακό, ικανό να σας κάνει να αισθάνεστε άνετα σε κάθε επίσκεψη στο γραφείο μας.

Επιλογή του σωστού τύπου εταιρείας

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) είναι αναμφισβήτητα η πιο ελκυστική μορφή εταιρείας. Τα πλεονεκτήματα έναντι των λοιπών εταιρειών δεν είναι πολλά, είναι όμως καθοριστικά ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές σας υποχρεώσεις.

Τα πλεονεκτήματα της ΙΚΕ:

  1. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.
  2. Είναι η εταιρεία του ενός (1) ευρώ, καθώς δεν απαιτείται κεφάλαιο κατά την σύστασή της.
  3. Το Καταστατικό της εταιρείας συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
  4. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. (τ.ΟΑΕΕ) έχουν υποχρέωση μόνο οι διαχειριστές της εταιρείας.
  5. Η έναρξη της ΙΚΕ γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα έναντι της Α.Ε και της Ε.Π.Ε είναι πως οι εταίροι σε μια Ι.Κ.Ε. έχουν ασφαλιστικές εισφορές μόνο στην περίπτωση διανομής μερίσματος.

Μπορεί τα πλεονεκτήματα να είναι καθοριστικά σχετικά με τις υποχρεώσεις σας, όμως όλα είναι ανάλογα και με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, γιατί η Ι.Κ.Ε πέρα των άλλων έχει και αυξημένες υποχρεώσεις.

Το Συμβουλευτικό μας τμήμα με τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο θα σας αναλύσει όλες τις νομικές μορφές εταιρειών και θα προσαρμόσει την πρότασή μας σε κάθε μία από αυτές, με στόχο την εύκολη και την καλύτερη επιλογή από την πλευρά σας. 

    Η διαδικασία ίδρυσης Εταιρείας είναι σχετικά απλή και γρήγορη αφού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι πολύ λίγα και ο χρόνος σύστασής μπορεί να μην ξεπερνάει σε πολλές περιπτώσεις την μία ημέρα. Το σημαντικότερο όμως είναι πως όλες οι διαδικασίες γίνονται αποκλειστικά από εμάς, καθώς σας παραδίδουμε την έναρξη της επιχείρησής σας χωρίς να χρειαστεί να κάνετε οτιδήποτε απαιτεί από εσάς χρόνο και κόστος.

«Είμαστε δίπλα στον επιχειρηματία»

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Φορολογικός Σύμβουλος Taxisbank

Τ: 2102825715

Ε: k.christopoulos@taxisbank.gr