Στις μέρες οι περισσότερες κινήσεις μεταξύ επιχειρήσεων γίνεται πλέον μέσω τραπέζης. Έτσι, στην Taxisbank με το αίσθημα ευθύνης που μας διακατέχει έχουμε αναπτύξει το σύστημα της αυτόματης καταχώρισης των συναλλαγών σας που γίνονται μέσω τραπέζης. Κάθε μήνα συμφωνούμε τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας με τους αντίστοιχους λογαριασμούς στα λογιστικά σας βιβλία, δίνοντας με αυτό τον τρόπο περισσότερη αξία στην ρευστότητα της επιχείρησής σας, μηδενίζοντας τα λάθη και τις διπλές καταχωρήσεις.