Το Νομικό Τμήμα της εταιρείας μας αναλαμβάνει την σύνταξη ατομικών συμβάσεων εργασίας για το προσωπικό της επιχείρησής σας. Οι συμβάσεις είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον κομμάτι των εργατικών θεμάτων και συνδυάζεται ολοκληρωτικά με τα λογιστήρια μιας επιχείρησης.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες με στόχο να μειώσετε τις δικές σας δαπάνες.