Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση Ελλήνων που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν έχουν τη δυνατότητα της άμεσης πληροφόρησης επί των φορολογικών εξελίξεων & της ισχύουσας νομοθεσίας ή της διεκπεραίωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προς το Ελληνικό κράτος, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία.

Με φερεγγυότητα, αμεσότητα και υπευθυνότητα, διενεργούμε ως φορολογικός εκπρόσωπος για πάσης φύσης εργασίες προς την Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ενημερώνοντάς σας έγκαιρα για όποια υποχρέωση προκύπτει από τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και αναλαμβάνοντας να τη διεκπεραιώσουμε στο ακέραιο, προστατεύοντας τα συμφέροντα και την περιουσία σας.