Η συγκεκριμένη υπηρεσία μας αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία. Με το σύστημα ελέγχουν που έχουμε αναπτύξει διασφαλίζουμε τη σωστή καταχώρηση των παραστατικών σας, κάνουμε τις απαραίτητες συμφωνίες κάθε μήνα και καταλήγουμε στην έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων και ισολογισμού με στόχο την συνολική εικόνα της επιχείρησής σας μηνιαίως.

Με αυτό τον τρόπο πολλές επιχείρησης έχουν αποφύγει τον υπέρογκο δανεισμό, την έλλειψη ρευστότητας και το σημαντικότερο, την υψηλή φορολογία.