Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον οι επιχειρηματίες επιλέγουν σωστά και προγραμματίζουν τις επενδύσεις τους μόνο όταν είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος.

Με την κατάλληλη φορολογική υποστήριξη, το σωστό προγραμματισμό αλλά και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της TAXISBANK, μπορείτε να αισθάνεστε σίγουροι και προστατευμένοι.

Γιατί να επιλέξω ως φορολογικό σύμβουλο την TAXISBANK;

Οι φορολογικές υπηρεσίες της TAXISBANK, συνεπάγονται τον προσεκτικό έλεγχο κάθε εταιρικής συναλλαγής και προσδιορισμό των φορολογικών συνεπειών και ειδικά στα πρώτα επιχειρηματικά στάδια μιας επένδυσης. Ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος έχοντας εξειδικευτεί στην επίλυση δύσκολων φορολογικών υποθέσεων στην Ελλάδα, θα σας ενημερώσει πλήρως για τις φορολογικές υποχρεώσεις σας, δίνοντας λύση σε οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα αντιμετωπίζετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Φορολογικός Σύμβουλος Taxisbank
Τ: 2102825715
Ε: k.christopoulos@taxisbank.gr