Η υποβολή ηλεκτρονικού μισθωτηρίου στην πλατφόρμα του taxis είναι υποχρεωτική για όλους τους εκμισθωτές, έχοντας προθεσμία ένα μήνα μετά την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποβολή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου υλοποιώντας την διαδικασία μέσα σε λίγα λεπτά.