Για την μίσθωση ενός ακινήτου είναι υποχρεωτική η σύνταξη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Το κόστος όμως επιβαρύνει εσάς και τις περισσότερες φορές μπορεί είναι υψηλό. Το Νομικό μας Τμήμα αναλαμβάνει την σύνταξη του δικού σας Συμφωνητικού και έπειτα ο Φορολογικό Σύμβουλος της TAXISBANK την υποβολή του στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.