Όλο και περισσότεροι κλάδοι του Δημοσίου τομέα υποχρεούνται στην ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης ΠΟΘΕΝ EΣΧΕΣ. Οι υπόχρεοι δηλώνουν τις μεταβολές που έχουν επέλθει επί της συνολικής περιουσιακής τους κατάστασης κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση.

Οι υπόχρεοι καλούνται να συμπληρώσουν δύο ηλεκτρονικά αρχεία, τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ». Κατά την συμπλήρωση της δήλωσης απαιτούνται βεβαιώσεις από τις Τράπεζες γι το ύψος των καταθέσεων,  ο αριθμός συμβολαίου σε περίπτωση που υπάρχει ιδιοκτησία σε ακίνητη περιουσία, οι άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αλλά και οποιοδήποτε αποδεικτικό περιουσιακής κατάστασης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την συμπλήρωση δήλωσης ΠΟΘΕΝ EΣΧΕΣ σε συνεργασία με εσάς κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.