Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει για εσάς την εκπλήρωση όλων των φορολογικών σας υποχρεώσεων, ενώ είμαστε δίπλα σας για να σας δώσουμε συμβουλές σε εργασιακά & ασφαλιστικά θέματα και φυσικά να διεκπεραιώσουμε τις υποθέσεις σας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ως φοροτεχνικός εκπρόσωπός σας.

Συγκεκριμένα, μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς:

 • Έκδοση και παραλαβή Κλειδαρίθμου
 • Δήλωση Μεταβολής Προσωπικών Στοιχείων στο TAXISnet
 • Συμπλήρωση & ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων: Ε1 (φορολογίας εισοδήματος), Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας), Ε9 (Δήλωσης Ακίνητης Περιουσίας)
 • Υποβολή δήλωσης Μοναδικού Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Υπολογισμός Τεκμηρίων
 • Ανάλωση Κεφαλαίου
 • Εκτύπωση Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας
 • Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου [e-Παράβολο]
 • Έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
 • Αίτηση – Δήλωση (έντυπο Α21) για τη χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων
 • Συμπλήρωση & Υποβολή Ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης [ΠΟΘΕΝ]